KBGT, advokátní kancelář s.r.o.

  • IČ: 176 97 875
  • DIČ: CZ17697875
  • zapsaná u MS v Praze odd. C, vl. 375136
  • č.ú.: 123-8829050217/0100